Quảng Trị: Thêm gần 5.000 tỷ đồng đầu tư vào 3 dự án điện gió

Quảng Trị: Thêm gần 5.000 tỷ đồng đầu tư vào 3 dự án điện gió

10:01 - 11/01/2020

Nhà máy điện gió Phong Liệu do Công ty cổ phần điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh, địa điểm thực hiện tại các xã: Hướng Linh, Tân Thành, Hướng Tân, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) 

TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT NAM 2019-VIETMAM SOLAR POWER EXPO 2019
BÌNH THUẬN SẼ LÀ TRUNG TÂM ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI LỚN NHẤT CẢ NƯỚC
Đồng Nai đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào quy hoạch
Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước

Theo đó, Nhà máy điện gió Phong Liệu do Công ty cổ phần điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh, địa điểm thực hiện tại các xã: Hướng Linh, Tân Thành, Hướng Tân, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) với diện tích sử dụng có thời hạn 16,51 ha, đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.500 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm. Dự kiến đến tháng 10/2021 nhà máy sẽ vận hành phát điện.

3 dự án điện gió lần này đều được thực hiện tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Nhà máy điện gió Phong Huy do Công ty cổ phần điện gió Phong Nguyên làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh, địa điểm thực hiện dự án tại các xã: Tân Thành, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) với diện tích sử dụng có thời hạn 16,46 ha, đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.600 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm. Dự kiến đến tháng 10/2021 nhà máy sẽ vận hành phát điện.

Các dự án điện gió được thực hiện tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là dự án có ngành nghề đặc biệt ưu đãi, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế nhập khẩu; ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ và tuân thủ các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, thuế, an toàn lao động, phòng ngừa cháy nổ… Sau 6 tháng kể từ ngày cấp chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không triển khai thực hiện thì chủ trương đầu tư hết hiệu lực, dự án bị chấp dứt hoạt động theo quy định.