Dự án Nhà máy điện gió Xuân Thiện Đắk Lắk

Dự án Nhà máy điện gió Xuân Thiện Đắk Lắk

09:39 - 11/01/2020

  • Địa điểm xây dựng: Các huyện Ea H’leo; Krông Năng; Krông Buk, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
  • Nội dung công việc: Thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành 7 cột đo gió tại 4 khu vực thuộc các huyện Ea H’leo; Krông Năng; Krông Buk, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT NAM 2019-VIETMAM SOLAR POWER EXPO 2019
BÌNH THUẬN SẼ LÀ TRUNG TÂM ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI LỚN NHẤT CẢ NƯỚC
Quảng Trị: Thêm gần 5.000 tỷ đồng đầu tư vào 3 dự án điện gió
Đồng Nai đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào quy hoạch